29 mars 2016

Årsmelding 2015

Her kan dere lese årsmeldinga fra styret som ble lagt frem på årsmøtet 29.februar 2016

Årsmelding
Styret 2015 hadde følgende medlemmer:
Leder                           Odd Morten By
Kasserer                      Kjersti Garberg
Styremedlem             Anniken Harsvik
Styremedlem             Lone Kvålsvoll
Styremedlem             Kristian Syrstad
Vara.                            Bjørn Stølhaug
Vara                             Erlend Andøl

Valgkomite                Mildrid By, Ragnhild Lefstad og Gunnar Lysevold
Revisor                       Størker Garberg og Gjermund By


Styret har i året 2015 avviklet 4 styremøter og 2 fellesmøter med hestavlslaget. Styremøtene har i all hovedsak vært en arena for diskusjon og planlegging av arrangement.  
I likhet med 2014 har det vært ett nøkternt år uten oppussingsprosjekter, bare vanlig og nødvendig vedlikehold. Påleggene i forbindelse med el- og branntilsynet i 2014 er etterlevd og utbedret.
Det har også i 2015 vært vanlige arrangement som 17mai, basar(vår og høst), juleverksted og juletrefest. Gymleik er fortsatt populært. For å øke aktiviteten, inntektene og markedsføringen av huset er det satt i verk to tiltak; ‘barnebursdag’ og diskotek. Det har vært en suksess! Totalt 15 barn har feiret dagen sin sammen med venner i Grendstuggu og diskoteket samlet nesten 100 barn som resulterte i ett fint overskudd.
Både utleie og medlemskontingent har i år vært noenlunde som gjennomsnittet. Det viser seg å være litt utfordrende med ‘’støttemedlemmer’’ som velger å betale medlemskontingent ved leie av huset. Ikke-medlemmer som skal leie huset bør kanskje betale mer enn trofaste medlemmer…?
 Ifølge regnskapet ser det ut til å ha vært ett bra år for Grendstuggu, godt over budsjett. Vi har en økning på utgiftsposten ‘’vasking’’ noe som er resultat av økt aktivitet. Også her har økonomiansvarlig tatt grep slik at vasker bare blir tilkalt ved behov. Det er gjort tre investeringer: huskestativ, fryser og micro.    

For styret

Leder Odd Morten By

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar