22 oktober 2009

KOM SOM DU E FÆST :o)

"Kom som du e fæst" for grendingannj!

07.november kl 20-01

Her blir det kiosksalg med kaffe osv.
Om nåkkå e mer ønskeli utover det vi har i kiosken,
må det taes me tå kvar enkelt.. ;)
Vi prøve t me såkailt "kast-mynt-på-flask",
så ta me mytty mynt å ett godt sikte!
Musikk vil det å vårrå litt tå,så ta godt me dainsesko'n å ta dæ en svengom!

Håpe det hær bli en luggum sammenkomst for grendingannj!

Inngang 100kr pr pers.