11 januar 2011

Styret i Grendstuggu By ønsker velkommen til
ÅRSMØTE
31. januar kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker
Enkel servering
Vel møtt!