25 mars 2013

Vårbasar

Søndag 14 april kl 17.00 arrangeres det tradisjonnel Vårbasar i Grendstuggu By. Det vil bli åresalg og aftenutloddnig. Servering av kaffe/saft og kaker.
i forbindelse med basaren ønsker vi at hver husstand kan stille med 1-2 gevinster. Alle velkommen :)

Nytt styre

Etter årsmøtet er Erlend Andøl valgt som leder, og Leif Ole Lillery som kasserer/utleieansvarlig.
Ellers består styret av følgende personer inkl vara.
Thomas Melvold, Lone Kvålsvoll, Bård Eivind Bakk, Randi Garbeig og Arnstein Aaberg.

Vi ønsker at alle i grenda skal ta kontakt med oss om det gjelder arrangement, ris og ros, da vi ønsker et hus for alle :)